.
Modele hurtowni danych
2 years, 7 months ago Posted in: Uncategorized 0

Należy Zauważyć, że Oba podejścia-znormalizowane i wielowymiarowe-mogą być przedstawiane w diagramach relacyjnych jednostek i być w nich połączone. Różnicą pomile oczyska de modelami jest degré ich normalizacji. Oba te podejścia nie wykluczają się wzajemnie, są też podejścia odmienne. Modèle wielowymiarowy Może posiadać Dane do Pewnego stopnia znormalizowane (Kimball, Ralph 2008). Hurtownia danych jest wyższym szczeblem abstrakcji niż zwykła relacyjna baza danych (Choć do jej pour używane są także podobne technologie). W skład hurtowni wchodzą zbiory danych zorientowanych tematycznie (NP. hurtownia danych klientów). Dane te często pochodzą z wielu źródeł, są un Integrated je przeznaczone wyłącznie do odczytu. Hurtownia danych h. Zatem obtenons bazę danych, przechowującą olbrzymią Ilość danych zbieranych w czasie. Dodatkowo zakłada się, że przeprowadzane na danych operacje mają Charakter analityczny (wyszukiwanie i Analiza).

Nie stosuje się Więc typowych transakcji. Ze względu na Ilość i tematykę danych przeprowadzane analizy mogą polegać na szukaniu trendów, zależności, ITP wzorców. Stosowana tu Eksploracja danych (ang. Data Mining) Wyszukuje OGOLNE formy wiedzy z olbrzymiej ilości danych. Przeprowadzane na hurtowniach danych wyszukiwania mają najczę Charakter wielowymiarowy-nie ograniczają się bowiem tylko do jednej tabeli, lecz korzystają z wielu RELACJI. Dane przechowywane w hurtowni są tematycznie spójne (dotyczą konkretnego problemu lub instytucji, NP. szpitala) oraz zintegrowane, co najczę cechuje się centralizacją danych przechowywania (Wszelkie Dane są przechowywane w jednym miejscu). Istnieją również zawężone tematycznie hurtownie danych (NP.

do jednego oddziału szpitala, lub kliniki) nazywane minihurtowniami danych (z ang. Data Mart). Minihurtownie mogą istnieć jako oddzielne jednostki lub l`élément wić hurtowni danych. Hurtownia danych (ang. Data Warehouse) – rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana Pod dzielenie Pewnego wycinka rzeczywistości. Pomysł Powstania hurtowni danych był skierowany ne środowisk wspierających podejmowanie decyzji, które do tej Pory funkcjonowały samodzielnie. Kluczowe wydarzenia w początkowych latach wprowadzenia hurtowni danych à: W podejściu wielowymiarowym transakcje danych są podzielone Albo na poszczególne “fakty”, które są Generalnie transakcjami numerycznymi, Albo “wielowymiarowe”, które odnoszą się ne kontekstów tych “faktów”. Na exemple Transakcja sprzedaży Może zostać rozbita na kolejne Numery zakupionych produktów oraz odpowiadające im ceny, a wielowymiarowo Dane zostałyby opisane za POMOCA nazwiska kupującego, numeru produktu, położenia sprzedającego je kupującego oraz danych osoby otrzymującej zamówienie.

Comments are closed.

afyon escort amasya escort batman escort gumushane escort karabuk escort elazig escort bilecik escort maras escort tokat escort bayburt escort